Oikeutesi hoitoon, kun muutat ulkomaille

Kun muutat asumaan ulkomaille, oikeutesi hoitoon määräytyy kohdemaan, muuton tarkoituksen ja keston mukaan. Muuttotilanteessa kirjauksen kotikunnasta tekee maistraatti.


Kun muutat vakinaisesti ulkomaille, kuulumisesi Suomen sairausvakuutukseen ja oikeutesi käyttää kunnan asukkaana julkisen terveydenhuollon palveluja päättyy yleensä muuttopäivään.

Oikeus Suomen julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttöön perustuu ensisijaisesti kotikuntaan. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, voit aina käyttää kunnan asukkaana kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja. Kotikunnasta päättää maistraatti.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu, saat korvauksia Suomen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä ulkomailla aiheutuneista sairaanhoidon kustannuksista. Sairausvakuutetulla henkilöllä on käytössään Kela-kortti

Tiettyihin henkilöryhmiin kuuluvat voivat saada hoitoa tai Kela-korvauksia Suomessa vaikka he oleskelisivat ulkomailla vakinaisesti. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi ulkomaille lähetetyt työntekijät ja opiskelijat, jotka suorittavat koko tutkinnon ulkomailla. Selvitä Kelasta, kuulutko tällaiseen ryhmään.

Kun määritellään oikeuttasi hoitoon kohdemaassa ja Suomessa, merkitystä on yleensä myös sillä, onko muuttosi kohdemaahan tilapäinen tai vakituinen. Tilapäisestä muutosta on kyse yleensä enintään kuusi kuukautta kestävässä ulkomailla oleskelussa.

Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelaan, jos sinulle maksetaan Kelasta etuuksia.  Ilmoita ulkomaille muutostasi aina myös maistraattiin.