Oikeutesi hoitoon, kun muutat ulkomaille

Kun muutat asumaan ulkomaille, oikeutesi hoitoon määräytyy kohdemaan, muuton tarkoituksen ja keston mukaan. Kela päättää sairausvakuuttamisestasi Suomessa ja antaa päätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. EU- ja Eta-maahan ja Sveitsiin muuton yhteydessä Kela määrittelee myös oikeutesi hoitoon Suomessa. Muuttotilanteessa kirjauksen kotikunnasta tekee maistraatti.


Kela selvittää oikeutesi hoitoon, kun muutat ulkomaille (Kela). Lisäksi maistraatti kirjaa, säilyykö kotikuntasi Suomessa. Kun muutat vakinaisesti ulkomaille, kuulumisesi Suomen sairausvakuutukseen ja oikeutesi käyttää kunnan asukkaana julkisen terveydenhuollon palveluja päättyy yleensä muuttopäivään.

Oikeus Suomen julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttöön perustuu ensisijaisesti kotikuntaan. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, voit aina käyttää kunnan asukkaana kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja. Kotikunnasta päättää maistraatti.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu, saat korvauksia Suomen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä ulkomailla aiheutuneista sairaanhoidon kustannuksista. Sairausvakuutetulla henkilöllä on käytössään Kela-kortti. Sairausvakuuttamisesta päättää Kela.

Joissakin tilanteissa EU-lainsäädäntö voi antaa sinulle oikeuden käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja, vaikka et olisi enää kunnan asukas. Tällöin olet muuttanut toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, jolloin

  • Kela on tehnyt päätöksen sairausvakuuttamisestasi ja kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvaan

tai

  • Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

Kun määritellään oikeuttasi hoitoon kohdemaassa ja Suomessa, merkitystä on yleensä myös sillä, onko muuttosi kohdemaahan tilapäinen tai vakituinen. Tilapäisestä muutosta on kyse yleensä enintään vuoden kestävässä ulkomailla oleskelussa.

Ilmoita aina yli kolmen kuukauden ulkomailla oleskelusta ja vakituisesta ulkomaille muutosta Kelaan. Ilmoituksen voi tehdä Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y 38.

Ilmoita ulkomaille muutostasi aina myös maistraattiin.