Muutto eläkeläisenä

Jos muutat eläkeläisenä ulkomaille alle kuudeksi kuukaudeksi, on kyse yleensä tilapäisestä ulkomailla oleskelusta ja Suomen sosiaaliturvasi säilyy. Jos muutat ulkomaille asumaan vakinaisesti, sosiaaliturva Suomesta päättyy yleensä muuttopäivään. Suomi voi kuitenkin vastata sairaanhoitosi kustannuksista, jos muutat vakinaisesti toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja saat eläkettä Suomesta.


Maistraatti arvioi, onko sinulla muuton jälkeen kotikunta Suomessa. Jos sinulla on muuttosi jälkeen Suomessa maistraatin kirjaama kotikunta, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kunnan asukkaan asiakasmaksulla. Jos sinulla ei ole muuton jälkeen kotikuntaa Suomessa, saat julkisessa terveydenhuollossa yleensä vain kiireellistä hoitoa. Vastaat itse hoitokustannuksista.

Jos muutat eläkeläisenä vakinaisesti asumaan toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja saat eläkettä vain Suomesta, on mahdollista, että Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista myös muuton jälkeen. Saat tällöin Kelasta eläkeläisen eurooppalaisen sairaanhoitokortin sekä sairaanhoitoa uudessa asuinmaassasi siten, että Suomi korvaa hoidostasi aiheutuneet kustannukset asuinmaalle.

Jos muutat vakinaisesti asumaan muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, et yleensä ole sairausvakuutettu Suomessa muuttosi jälkeen. Tällöin et myöskään voi käyttää Kela-korttia. Oikeutesi käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja riippuu siitä, onko sinulla Suomessa muuton jälkeen maistraatin kirjaama kotikunta. Selvitä uuden asuinmaasi viranomaisilta, millaiset ovat maan terveydenhuollon palvelut.

Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelaan, jos sinulle maksetaan Kelasta etuuksia. Ilmoita ulkomaille muutostasi aina myös maistraattiin.

Tilapäinen asuminen ulkomailla

Jos oleskelet eläkeläisenä ulkomailla alle kuusi kuukautta, pysyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa ja vakituinen asuinosoitteesi säilyy Suomessa, jolloin sinulla on Suomessa kotikunta. Jos oleskelet

 • EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
 • Muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, vastaat yleensä itse hoidosta aiheutuneista kustannuksista. Myös yksityisvakuutus voi suoraan korvata kustannuksia.

Vakinainen asuminen EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

EU-lainsäädännön perusteella eläkeläisen sairaanhoidon kustannuksista vastaa maa, josta eläkeläiselle maksetaan eläke. Jos muutat EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin vakinaisesti asumaan ja saat työ- tai kansaneläkettä vain Suomesta, Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista myös muuttosi jälkeen.

 • Jos saat eläkettä useasta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, vastaa sairaanhoitosi kustannuksista maa, jossa olet ollut eläkevakuutettu pisimpään.
 • Jos saat eläkettä useammasta maasta ja asut jossain eläkettä maksavista EU- tai Eta-maista tai Sveitsissä, asuinmaasi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

Kela selvittää sairaanhoidon kustannuksistasi vastuussa olevan maan, kun muutat eläkeläisenä pysyvästi asumaan toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Jos Suomesta muuttosi jälkeen

 • Suomi ei vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, selvitä asiaa uuden asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksen tai sinulle eläkettä maksavan laitoksen kanssa.
 • Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, Kela myöntää sinulle uudessa asuinmaassa rekisteröitymistä varten lomakkeen S1 ja eläkeläisen eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

Vakinainen asuminen muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Jos asut vakinaisesti muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, oikeutesi Suomen sairausvakuutukseen päättyy yleensä muuttopäivään. Et tällöin voi käyttää Kela-korttia. Jos sinulla ei muuton jälkeen ole Suomessa kotikuntaa, saat julkisessa terveydenhuollossa vain kiireellistä hoitoa ja vastaat sen kustannuksista itse.

Oikeutesi hoitoon asuinmaassa perustuu sen lainsäädäntöön. Selvitä ennen muuttoasi, millaiset terveydenhuollon palvelut ovat käytössäsi ja tarvitsetko esimerkiksi yksityisvakuutuksen.

Jos muutat eläkeläisenä asumaan vakinaisesti Chileen, saat Chilessä sairaanhoitoa samoin ehdoin kuin paikalliset eläkeläiset. Chilessä asuvan eläkeläisen terveydenhuoltomaksuun vaikuttavat myös ulkomailta maksettavat eläkkeet. Terveydenhuoltomaksun määräämistä varten Kela antaa pyynnöstä eläkeläiselle todistuksen Suomesta myönnetyistä eläkkeistä. Todistusta voi pyytää Kelasta lomakkeella SV 140.

Terveyspalvelut uudessa asuinmaassasi

Jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, kun muutat eläkeläisenä vakinaisesti asumaan toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, saat uudessa asuinmaassasi hoitoa samalla tavalla kuin paikalliset asukkaat. Suomi korvaa hoidostasi aiheutuneet kustannukset asuinmaallesi.

Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistäsi asuinmaan sairausvakuutuslaitoksessa tai muussa viranomaisessa, joka vastaa terveyspalveluista.

 • Kela myöntää rekisteröitymistä varten lomakkeen S1.
 • Lomake voidaan myöntää joko pyynnöstäsi tai uuden asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksen tai muun toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.

Rekisteröinnin jälkeen asuinmaasi sairausvakuutuslaitos tai muu viranomainen antaa yleensä sinulle asiakirjan, jolla voit osoittaa oikeutesi hoitoon asuinmaassasi. Saat hoitoa asuinmaasi lainsäädännön ja järjestelmän mukaisesti.

Jos mukanasi muuttaa työelämän ulkopuolella oleva perheenjäsen, Kela ja asuinmaasi sairausvakuutuslaitos selvittävät, vastaako Suomi myös alaikäisen perheenjäsenesi sairaanhoidon kustannuksista. Myös perheenjäsenesi oikeus hoitoon otetaan käsiteltäväksi Kelassa, kun ilmoitat Kelalle muutosta tai lähetät lomakkeen SV 140. Täysi-ikäisen perheenjäsenesi tulee ilmoittaa erikseen Kelalle muutostaan.

Terveyspalvelut muualla kuin asuinmaassasi

Jos Suomi vastaa muuttosi jälkeen sairaanhoitosi kustannuksista, Kela myöntää sinulle eläkkeensaajan eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jonka kääntöpuoli on limenvihreä. Kela myöntää kortin samalla, kun se myöntää lomakkeen S1.

 • Käytä korttia muualla kuin asuinmaassasi, jos tarvitset tilapäisen muussa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa.
 • Jos et käytä korttia ja maksat itse lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset, hae korvauksia Kelasta lomakkeella SV 128.

Voit hakeutua hoitoon Suomeen, kun asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä eläkeläisenä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

 • Osoita oikeutesi hoitoon Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla Suomen julkisessa terveydenhuollossa, jossa saat hoitoa samalla tavalla kuin Suomessa asuvat.
 • Voit käyttää haluamasi kunnan julkisen terveydenhuollon palveluja, jossa hoito järjestetään hoidontarpeesi mukaisesti.
 • Saat kortilla Suomessa myös suorakorvauksen yksityisessä terveydenhuollossa, apteekissa ja ambulanssikuljetuksesta.
 • Jos et käytä korttia, vaan maksat itse Suomessa yksityisessä terveydenhuollossa annetusta hoidosta aiheutuneet kustannukset, voit hakeakorvauksia Kelasta.
 • Et voi käyttää Kela-korttia.

Jos asut EU-maassa ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, voit hakeutua hoitoon tai käyttämään terveyspalveluja myös asuinmaasi ulkopuolelle toiseen EU-maahan. Vastaat yleensä itse hoidon kustannuksista ja voit hakea jälkikäteen korvauksia

 • Kelasta, jos asuinmaasi on Belgia, Bulgaria, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tshekki, Unkari tai Viro
 • Asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta tai muulta toimivaltaiselta viranomaiselta, jos asuinmaasi on Alankomaat, Espanja, Irlanti, Kypros, Portugali, Ruotsi tai Yhdistynyt kuningaskunta.

Jos haluat hakeutua hoitoon asuinmaasi ulkopuolelle toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ja et halua itse vastata hoidosta aiheutuneista kustannuksista, voit hakea asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta tai muulta viranomaiselta ennakkolupaa (lomake E 112 tai S2) hoitoa varten. Et tarvitse ennakkolupaa Suomessa annettavaa hoitoa varten. Hae ennakkolupaa

 • Kelasta lomakkeella SV 129, jos asuinmaasi on Belgia, Bulgaria, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari tai Viro
 • Asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta tai muulta toimivaltaiselta viranomaiselta, jos asuinmaasi on Alankomaat, Espanja, Irlanti, Kypros, Portugali, Ruotsi tai Yhdistynyt kuningaskunta. Asuinmaasi viranomainen tekee itsenäisesti päätöksen ennakkoluvan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä. Kela ei voi vaikuttaa asuinmaan viranomaisen tekemään päätökseen.