Muutto EU-alueen ulkopuolelle

Kun muutat Suomesta oleskelemaan tai asumaan muualle kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, oikeutesi hoitoon perustuu kohdemaan kansalliseen lainsäädäntöön sekä maistraatin kirjaukseen kotikunnasta.


Kohdemaan kansallinen lainsäädäntö määrittelee, minkälaiset terveydenhuollon palvelut ovat käytössäsi. Maiden terveydenhuoltojärjestelmät eroavat merkittävästi toisistaan ja palvelujen käyttämisen edellytykset vaihtelevat suuresti. On suositeltavaa, että selvität etukäteen oikeutesi saada kohdemaan terveydenhuollon palveluja sekä niitä koskevat maksut. Lisäksi on suositeltavaa, että hankit tarvittaessa yksityisvakuutuksen, joka kattaa mahdolliset hoidosta aiheutuvat kustannukset.

Suomi on solminut kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia useiden maiden kanssa. Australian, Kanadan Quebecin, Israelin ja Chilen kanssa solmituissa sopimuksissa on myös sairaanhoitoa koskevia määräyksiä. Sopimukset koskevat vain rajattuja tilanteita ja tiettyjä erikseen määriteltyjä henkilöryhmiä. Jos et kuulu mihinkään sopimuksessa mainituista henkilöryhmistä, et voi saada Australiassa, Kanadan Quebecissa tai Israelissa hoitoa sopimuksen perusteella.

Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelaan, jos sinulle maksetaan Kelasta etuuksia. Ilmoita ulkomaille muutostasi aina myös maistraattiin.

 • Jos et kuulu sairausvakuutukseen, et voi käyttää Kela-korttia.
 • Jos kuulut sairausvakuutukseen, voit käyttää Kela-korttia. Saat korvauksia Suomessa yksityisessä terveydenhuollossa ja apteekissa aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi saat korvauksia ulkomailla tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttäminen Suomessa perustuu kotikuntaan. Maistraatti kirjaa, oletko kunnan asukas Suomessa.

 • Jos sinulla on Suomessa maistraatin kirjaama kotikunta, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla.
 • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, voit saada julkisessa terveydenhuollossa ainoastaan kiireellistä hoitoa. Maksat itse kaikki hoidosta aiheutuvat kustannukset.

Muutto Australiaan

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu ja työskentelet tai muutoin oleskelet Australiassa enintään kuusi kuukautta, saat hoitoa Australiassa julkisessa terveydenhuollossa samoin kuin paikalliset asukkaat. Osoita oikeutesi hoitoon passilla ja Kela-kortilla. Oikeus perustuu Suomen ja Australian väliseen sosiaaliturvasopimukseen.

Australia ei kuitenkaan sovella sopimusta opiskelijoihin, joten esimerkiksi Suomesta vaihto-opiskelijaksi Australiaan matkustava opiskelija vastaa itse hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Muutto Kanadan Quebeciin

Suomen ja Kanadan Quebecin sosiaaliturvasopimusjärjestely koskee Quebecissa annettavaa lääkäri- ja sairaalahoitoa sekä osin hammashoitoa. Sopimuksen perusteella hoitoa voivat Quebecissa saada sinne tilapäisesti muuttava

 • työntekijä
 • lähetetty työntekijä
 • vaihto-opiskelija
 • tutkija
 • toisen asteen koulutukseen tai korkeakouluopintoihin liittyvää harjoittelua suorittava opiskelija
 • edellä mainitun henkilön mukana muuttava perheenjäsen.

Hoidon saaminen edellyttää, että rekisteröidyt ensin Quebecin sairausvakuutuslaitoksessa. Rekisteröitymistä varten

 • Eläketurvakeskus myöntää lomakkeen SF/Q1 lähetetylle työntekijälle
 • Kela myöntää lomakkeen SF/Q4 muulle työntekijälle sekä opiskelijalle, tutkijalle ja perheenjäsenille.

Kun Quebecin sairausvakuutuslaitos rekisteröi lomakkeen SF/Q, se edellyttää maahan tilapäisesti työskentelemään tulevalta työntekijältä, opiskelijalta ja tutkijalta myös voimassaolevan passin tai mahdollisen muun maahantuloasiakirjan esittämistä. Lisäksi opiskelijalta ja tutkijalta vaaditaan todistus kirjoittautumisesta opiskelijaksi, esimerkiksi oppilaitoksen läsnäolotodistus, tai hyväksymisestä tutkijaksi tai harjoittelijaksi.

Jos muutat Suomesta työskentelemään Quebeciin, lomakkeen SF/Q 4 saaminen Kelasta edellyttää, että olet sairausvakuutettu Suomessa. Jos et ole Suomessa sairausvakuutettu, ei myöskään mukanasi muuttava perheenjäsen voi saada lomaketta Kelasta.

Sopimus ei anna oikeuksia hoitoon Suomessa henkilöille, jotka ovat muuttaneet Suomesta Quebeciin. Jos et ole Suomessa kunnan asukas, saat julkisessa terveydenhuollossa vain kiireellistä hoitoa. Vastaat itse saamasi hoidon kustannuksista.

Muutto Israeliin

Suomen ja Israelin sosiaaliturvasopimus koskee oikeuksia hoitoon Suomessa, jos kuulut sopimuksessa mainittuun henkilöryhmään ja olet Suomesta Israeliin

 • lähetetty työntekijä
 • virkamies tai vastaavassa julkisen sektorin tehtävässä työskentelevä
 • edellä mainitun mukana muuttava perheenjäsen.

Sopimuksen perusteella oikeuksia saavat myös Israelissa työskentelevä kuljetusajoneuvon kuljettaja, jos ajoneuvon omistajayrityksen kotipaikka on Suomi. Lisäksi sopimus koskee Suomen lipun alla, mutta Israelin alueella seilaavalla laivalla työskentelevää merityöntekijää.

Sopimus ei koske Israelissa annettavia terveydenhuollon palveluja, vaan ne annetaan maan kansallisen lainsäädännön ja järjestelmän mukaisesti. Jos kuulut sopimuksessa mainittuun henkilöryhmään,

 • olet Suomessa sairausvakuutettu ja voit käyttää Kela-korttia
 • voit käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla, vaikka sinulla ei olisi kotikuntaa Suomessa.

Muutto Chileen

Suomella ja Chilellä on sosiaaliturvasopimus, jonka perusteella Suomesta Chileen asumaan muuttava eläkeläinen saa Chilessä hoitoa samoin ehdoin kuin paikalliset asukkaat. Sopimus ei anna Chileen muuttaneelle eläkeläiselle oikeutta hoitoon Suomessa.