Muutto EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin

EU-lainsäädäntö turvaa oikeutesi käyttää terveydenhuollon palveluja kohdemaassa, kun muutat toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Jos ulkomailla oleskelusi on tilapäistä, saat kohdemaassa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Jos muuttosi on pitkäkestoinen tai vakinainen, edellyttää hoidon saaminen rekisteröitymistäsi kohdemaan sairausvakuutuslaitoksessa.


Oikeuteesi saada hoitoa EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä muuton jälkeen vaikuttavat seuraavat seikat

 • oletko muuttosi jälkeen sairausvakuutettu Suomessa
 • onko muuttosi tilapäinen vai pysyvä
 • mikä on muuttosi peruste.

EU-lainsäädännön mukaan vain yksi maa kerrallaan on vastuussa sinulle annetun hoidon kustannuksista. Tämä maa myöntää muuttotilanteessa sinua koskevat hoito-oikeustodistukset, joita näyttämällä saat hoidon kohdemaassa.

Jos muutat toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin työskennelläksesi siellä lyhyenkin ajan ulkomaisen työnantajan palveluksessa, siirryt yleensä työskentelymaasi sairausvakuutukseen ja myös vastuu sairaanhoidostasi siirtyy työskentelymaalle. Työnantajamaasi myöntää sinulle hoito-oikeustodistukset. Saat hoitoa työskentelymaassa kyseisen maan lainsäädännön ja järjestelmän mukaisesti. Jos käytät Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja, esitä hoidonantajalle tai Kelalle työskentelymaasi myöntämä hoito-oikeustodistus, yleensä eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Jos sinulla on muuttosi jälkeen kotikunta Suomessa, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin Suomessa asuvat. Maksat palvelun käytöstä kuntalaisen asiakasmaksun. Maistraatti kirjaa kotikunnan väestötietojärjestelmään.

EU-lainsäädäntö vaikuttaa oikeuteesi saada hoitoa toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin muuttosi jälkeen myös Suomessa. Jos Suomi vastaa Kelan päätöksellä hoitosi kustannuksista, voit käyttää Suomessa kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla. Maistraatin kotikuntaa koskevalla kirjauksella ei tässä tilanteessa ole merkitystä.

Voit käyttää Kela-korttia ulkomaille muuton jälkeen ainoastaan, jos olet Suomessa sairausvakuutettu.

Ilmoita Kelalle muutosta ulkomaille lomakkeella Y 38. Tee ilmoitus aina, jos ulkomailla oleskelusi kestää yli kolme kuukautta.

Alle vuoden oleskelu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Jos muutat alle vuodeksi toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, katsotaan muuttosi yleensä tilapäiseksi oleskeluksi toisessa maassa. Tilapäistä ulkomailla oleskelua ovat esimerkiksi lomamatka tai vaihto-opiskelu ulkomailla.

Jos oleskelusi kestää enintään vuoden, kuulut yleensä Kelan päätöksellä Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla oleskelusi ajan. Tämä tarkoittaa, että olet sairausvakuutettu Suomessa ja että Suomi vastaa EU-lainsäädännön perusteella myös hoitosi kustannuksista. Tällaisessa tilanteessa

 • Käytössäsi on Kela-kortti
 • Saat Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin
 • Voit käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla, vaikka sinulla ei olisi kotikuntaa Suomessa.

Tilapäisen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskelun aikana saat lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kohdemaassa Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Suomen lainsäädännön perusteella sinua pidetään yleensä Suomessa asuvana enintään yhden vuoden ulkomailla oleskelusi ajan. On kuitenkin mahdollista, että toisen maan kansallisessa lainsäädännössä asumista pidetään vakituisena jo lyhyemmän ajan perusteella, esimerkiksi kuuden kuukauden jälkeen. Tällaisissa tilanteissa kohdemaa edellyttää yleensä sinulta muuta hoito-oikeustodistusta hoidon saamiseksi. Ota tällöin yhteys Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Yli vuoden asuminen EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Yleensä yli yhden vuoden kestävä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuminen katsotaan luonteeltaan pysyväksi. Huomioithan kuitenkin, että jos oleskelet säännöllisesti yli puolet vuodesta ulkomailla, voidaan ulkomailla asumistasi pitää vakinaisena. Näissä tilanteissa uuden asuinmaasi lainsäädäntö määrittelee, millaista hoitoa saat kohdemaassa.

Selvitä hyvissä ajoin ennen muuttoasi, millä ehdoin voit käyttää terveydenhuollon palveluja kohdemaassa.

Jos asut yli vuoden ulkomailla, menetät yleensä oikeutesi Suomen sairausvakuutukseen. Tämä tarkoittaa myös, ettei Suomi yleensä vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Kela päättää sairausvakuuttamisesta Suomessa ja antaa päätöksen Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta, kun muutat ulkomaille.

 • Jos et muuttosi jälkeen ole sairausvakuutettu Suomessa, selvitä millä edellytyksillä pääset kohdemaan sairausvakuutukseen.
 • Hoitokustannuksistasi vastuussa oleva maa myöntää sinulle hoito-oikeustodistukset.

Suomi voi vastata sairaanhoitosi kustannuksista, vaikka asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli yhden vuoden ajan tai vakinaisesti. Tällaisia henkilöryhmiä ovat esimerkiksi

 • vain Suomesta eläkettä saava eläkeläinen, vaikka hän ei ole sairausvakuutettu Suomessa
 • Suomesta ulkomaille lähetetty työntekijä, joka on myös sairausvakuutettu Suomessa
 • koko tutkintoa ulkomailla suorittava opiskelija, joka saa Suomesta opintotukea.

Jos Suomi vastaa hoitosi kustannuksista, saat Kelasta

 • asumista koskevan hoito-oikeustodistuksen kohdemaassa rekisteröintiä varten
 • eurooppalaisen sairaanhoitokortin
 • todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla osoitat Suomessa oikeutesi käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia.

Oikeutesi käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin muuttosi jälkeen määräytyy seuraavasti

 • Jos sinulla on muuttosi jälkeenkin Suomessa kotikunta, voit käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla.
 • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, mutta Suomi vastaa EU-lainsäädännön perusteella sairaanhoitosi kustannuksista, voit käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla.
 • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa ja sairaanhoitosi kustannuksista vastaa EU-lainsäädännön perusteella toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi, saat lääketieteellisesti välttämättömän hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla, kun esität toisen maan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Saat myös kiireetöntä hoitoa, mutta tällaisen hoidon kustannuksista vastaat itse.

Jos tarvitset lisätietoja oikeudestasi hoitoon ja hoito-oikeustodistuksista muuttaessasi Suomesta ulkomaille, ota yhteys Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Hae hoito-oikeustodistuksia Kelasta lomakkeella SV 140, jos Kela ei ole käsitellyt oikeuttasi hoitoon muutto ulkomaille –ilmoituksen (lomake Y 38) käsittelyn yhteydessä.