Muutto EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin

EU-lainsäädäntö turvaa oikeutesi käyttää terveydenhuollon palveluja kohdemaassa, kun muutat toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin. Jos ulkomailla oleskelusi on tilapäistä, saat kohdemaassa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Jos muuttosi on pitkäkestoinen tai vakinainen, edellyttää hoidon saaminen rekisteröitymistäsi kohdemaan sairausvakuutuslaitoksessa.


Oikeuteesi saada hoitoa EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä muuton jälkeen vaikuttavat seuraavat seikat

 • oletko muuttosi jälkeen sairausvakuutettu Suomessa
 • onko muuttosi tilapäinen vai pysyvä
 • mikä on muuttosi peruste.

EU-lainsäädännön mukaan vain yksi maa kerrallaan on vastuussa sinulle annetun hoidon kustannuksista. Tämä maa myöntää muuttotilanteessa sinua koskevat hoito-oikeustodistukset, joita näyttämällä saat hoidon kohdemaassa.

Jos muutat toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin työskennelläksesi siellä lyhyenkin ajan ulkomaisen työnantajan palveluksessa, siirryt yleensä työskentelymaasi sairausvakuutukseen ja myös vastuu sairaanhoidostasi siirtyy työskentelymaalle. Työnantajamaasi myöntää sinulle hoito-oikeustodistukset. Saat hoitoa työskentelymaassa kyseisen maan lainsäädännön ja järjestelmän mukaisesti. Jos käytät Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja, esitä hoidonantajalle tai Kelalle työskentelymaasi myöntämä hoito-oikeustodistus.

Jos sinulla on muuttosi jälkeen kotikunta Suomessa, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin Suomessa asuvat. Maksat palvelun käytöstä kuntalaisen asiakasmaksun. Maistraatti kirjaa kotikunnan väestötietojärjestelmään.

EU-lainsäädäntö vaikuttaa oikeuteesi saada hoitoa toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin muuttosi jälkeen myös Suomessa. Jos Suomi vastaa Kelan päätöksellä hoitosi kustannuksista, voit käyttää Suomessa kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla. Maistraatin kotikuntaa koskevalla kirjauksella ei tässä tilanteessa ole merkitystä.

Voit käyttää Kela-korttia ulkomaille muuton jälkeen ainoastaan, jos olet Suomessa sairausvakuutettu.

Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelaan, jos sinulle maksetaan Kelasta etuuksia. Ilmoita ulkomaille muutostasi aina myös maistraattiin.

Alle kuuden kuukauden oleskelu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Jos muutat alle kuudeksi kuukaudeksi toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, katsotaan muuttosi yleensä tilapäiseksi oleskeluksi toisessa maassa. Tilapäistä ulkomailla oleskelua ovat esimerkiksi lomamatka tai vaihto-opiskelu ulkomailla.

Jos oleskelusi kestää enintään kuusi kuukautta, olet yleensä sairausvakuutettu Suomessa ja Suomi vastaa EU-lainsäädännön perusteella myös hoitosi kustannuksista. Tällaisessa tilanteessa

 • Käytössäsi on Kela-kortti
 • Saat Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin
 • Voit käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla, vaikka sinulla ei olisi kotikuntaa Suomessa.

Tilapäisen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskelun aikana saat lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kohdemaassa Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Yli kuuden kuukauden oleskelu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Yleensä yli kuusi kuukautta kestävä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuminen katsotaan luonteeltaan pysyväksi.

Selvitä hyvissä ajoin ennen muuttoasi, millä ehdoin voit käyttää terveydenhuollon palveluja kohdemaassa.

Jos asut yli kuusi kuukautta ulkomailla, menetät yleensä oikeutesi Suomen sairausvakuutukseen. Tämä tarkoittaa myös, ettei Suomi yleensä vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

 • Jos et muuttosi jälkeen ole sairausvakuutettu Suomessa, selvitä millä edellytyksillä pääset kohdemaan sairausvakuutukseen.
 • Hoitokustannuksistasi vastuussa oleva maa myöntää sinulle hoito-oikeustodistukset.

Suomi voi vastata sairaanhoitosi kustannuksista, vaikka asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli kuusi kuukautta tai vakinaisesti. Tällaisia henkilöryhmiä ovat esimerkiksi

 • vain Suomesta eläkettä saava eläkeläinen, vaikka hän ei ole sairausvakuutettu Suomessa
 • Suomesta ulkomaille lähetetty työntekijä, joka on myös sairausvakuutettu Suomessa
 • koko tutkintoa ulkomailla suorittava opiskelija, joka saa Suomesta opintotukea.

Jos Suomi vastaa hoitosi kustannuksista, saat Kelasta

 • asumista koskevan hoito-oikeustodistuksen kohdemaassa rekisteröintiä varten
 • eurooppalaisen sairaanhoitokortin
 • todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla osoitat Suomessa oikeutesi käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia.

Oikeutesi käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin muuttosi jälkeen määräytyy seuraavasti

 • Jos sinulla on muuttosi jälkeenkin Suomessa kotikunta, voit käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla.
 • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, mutta Suomi vastaa EU-lainsäädännön perusteella sairaanhoitosi kustannuksista, voit käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja kuntalaisen asiakasmaksulla.
 • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa ja sairaanhoitosi kustannuksista vastaa EU-lainsäädännön perusteella toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi, saat lääketieteellisesti välttämättömän hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla, kun esität toisen maan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Saat myös kiireetöntä hoitoa, mutta tällaisen hoidon kustannuksista vastaat itse.

Jos tarvitset lisätietoja oikeudestasi hoitoon ja hoito-oikeustodistuksista muuttaessasi Suomesta ulkomaille, ota yhteys Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.