Muutto opiskelijana tai tutkijana

Ulkomailla asuminen opiskelun vuoksi katsotaan yleensä tilapäiseksi oleskeluksi. Pysyt yleensä opiskelusi ajan Suomen sairausvakuutuksessa.


Jos muutat Suomesta opiskelemaan, palkatonta harjoittelua, tutkimusta tai jatko-opintoja ulkomaille, kuulut yleensä Suomen sairausvakuutukseen opintojesi ajan. Jos muutat ulkomaille tekemään opintoihisi liittyvää palkallista harjoittelua, sillä voi olla vaikutusta sairausvakuuttamiseesi Suomessa.

  • Ilmoita Kelalle muutosta ulkomaille, jos saat Kelasta etuuksia.
  • Ilmoita Kelalle aina, jos teet ulkomailla työtä.
  • Tee muuttoilmoitus myös maistraatille.

EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä saat hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa alle kuuden kuukauden toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä oleskelun aikana, jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Osoita oikeutesi hoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli kuusi kuukautta opintojesi takia, sinun tulisi saada tarvitsemasi sairaanhoito eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Jos asut vakituisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä opintojesi ajan ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, voit saada hoitoa kuntalaisen asiakasmaksulla myös Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Jos kotikuntasi ei säily Suomessa, tarvitset Kelan myöntämän todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jolla osoitat oikeutesi hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Voit hakea todistusta Kelasta lomakkeella SV 141.

Opiskelijaksi tai tutkijaksi Kanadan Quebeciin

Suomen ja Kanadan Quebecin sosiaaliturvasopimusjärjestely koskee Quebecissa annettavaa lääkäri- ja sairaalahoitoa sekä osin hammashoitoa. Sopimuksen perusteella hoitoa voivat Quebecissa saada sinne tilapäisesti muuttava

  • vaihto-opiskelija
  • tutkija
  • toisen asteen koulutukseen tai korkeakouluopintoihin liittyvää harjoittelua suorittava opiskelija
  • edellä mainitun henkilön mukana muuttava perheenjäsen.

Hoidon saaminen edellyttää, että rekisteröidyt ensin Quebecin sairausvakuutuslaitoksessa. Rekisteröitymistä varten Kela myöntää opiskelijalle, tutkijalle sekä heidän perheenjäsenilleen lomakkeen SF/Q4. Suomesta Quebeciin lähetetyt työntekijät rekisteröityvät Eläketurvakeskuksen myöntämällä lomakkeella FI/Q 1.

Voit hakea rekisteröintilomaketta vapaamuotoisesti Kelan asiointipalvelussa, puhelimitse tai Kelan toimistossa.

Kun Quebecin sairausvakuutuslaitos rekisteröi lomakkeen SF/Q, se edellyttää maahan tilapäisesti työskentelemään tulevalta työntekijältä, opiskelijalta ja tutkijalta myös voimassaolevan maahantuloasiakirjan esittämistä. Lisäksi opiskelijalta ja tutkijalta vaaditaan todistus kirjoittautumisesta opiskelijaksi, esimerkiksi oppilaitoksen läsnäolotodistus, tai hyväksymisestä tutkijaksi tai harjoittelijaksi.

Muissa maissa tarvitset yleensä yksityisvakuutuksen

Kun oleskelet opiskelijana tai tutkijana muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, saat hoitoa oleskelumaassa paikallisen lainsäädännön mukaan. Muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vastaat yleensä itse hoidostasi aiheutuvista kustannuksista. Selvitä etukäteen tarvitsetko yksityisvakuutuksen terveyspalvelujen käyttämistä varten.