Muutto työntekijänä

Kun lähdet työhön toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, siirryt yleensä työskentelymaasi sairausvakuutukseen. Jos työskentelet suomalaistyönantajan palveluksessa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, olet yleensä sairausvakuutettu Suomessa. Kun lähdet työhön Euroopan ulkopuolelle, selvitä sairausvakuuttamistasi ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä kohdemaassa.


Ilmoita ulkomailla asumisesta ja työskentelystä Kelaan.  Jos muutat ulkomaille asumaan, tee muuttoilmoitus myös maistraattiin. Selvitä ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyviä asioita myös Eläketurvakeskuksesta.

Työntekijäksi toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin

Jos muutat EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin työskentelemään paikallisen työnantajan palvelukseen, siirryt yleensä työskentelymaasi sairausvakuutukseen. Työntekijänä saat yleensä hoitoa työskentelymaassa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin maassa asuvat, kun olet ensin rekisteröitynyt paikallisessa sairausvakuutuslaitoksessa.

Työskentelymaassasi saat hoitoa sen lainsäädännön ja järjestelmän mukaisesti. Terveydenhuollon palvelut ovat erilaisia eri maissa ja hoito voi olla erihintaista kuin vastaavassa tilanteessa Suomessa. Kun olet sairausvakuutettu työntekijänä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, saat tarvitsemaasi hoitoa ensisijaisesti työskentelymaassasi. Tällöin sairausvakuutus tarkoittaa yleensä myös oikeutta käyttää työskentelymaan terveydenhuollon palveluja.

Selvitä työnantajaltasi ja kohdemaan sairausvakuutuslaitokselta sairausvakuutuksesi järjestämistä. Joissakin maissa on useita lakisääteistä sairausvakuutusta hallinnoivia laitoksia, joista voit itse valita vakuutusturvasi. Maksat yleensä itse sairausvakuutusmaksua, joka voi olla huomattavasti korkeampi kuin vastaava maksu Suomessa.

Sairausvakuutuslaitoksilla on usein sopimuksia paikallisten terveydenhuollon toimijoiden kanssa, jolloin saat hoitoa sopimushinnalla. Sairausvakuutuslaitoksesi myöntää sinulle yleensä asiakirjan, jolla voit osoittaa oikeutesi hoitoon työskentelymaassa. Tieto sairausvakuuttamisestasi voi olla paikallisten terveydenhuollon toimijoiden käytössä myös tietojärjestelmässä.

Työskentelymaasi sairausvakuutuslaitos myöntää sinulle eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla osoitat oikeutesi hoitoon muissa EU- tai Eta-maissa ja Sveitsissä.

 • Jos tarvitset hoitoa Suomessa, osoita oikeutesi hoitoon työskentelymaasi myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
 • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, saat julkisessa terveydenhuollossa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomessa oleskelusi aikana.
 • Jos sinulla on Suomessa kotikunta, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kunnan asukkaana.

Suomalaistyönantajan palveluksessa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Jos suomalainen työnantaja lähettää sinut työskentelemään toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, säilyt yleensä Suomen sairausvakuutuksessa. Eläketurvakeskus on Suomessa toimivaltainen viranomainen, joka päättää sovelletaanko työskentelyaikanasi Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Päätös tehdään työnantajasi tai oman hakemuksesi perusteella.

Jos olet Suomessa sairausvakuutettu ulkomailla työskentelysi ajan, Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

 • Alle kuusi kuukautta kestävän työskentelyjakson aikana saat työskentelymaassasi hoitoa Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
 • Yli kuusi kuukautta kestävän työskentelyjakson ajaksi, hoidon saaminen edellyttää yleensä rekisteröitymistäsi työskentelymaan sairausvakuutuslaitoksessa Kelan myöntämällä lomakkeella  S1.

Kun Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, voit käyttää myös Suomessa kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja. Maksat palvelujen käyttämisestä kuntalaisen asiakasmaksun. Merkitystä ei ole, onko sinulla kotikunta Suomessa.

 • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, Kela myöntää sinulle Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Lähetetyn työntekijän mukana toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin muuttava työelämän ulkopuolella oleva perheenjäsen pysyy yleensä Suomen sairausvakuutuksessa.

 • Perheenjäsenen tulee ilmoittaa muutosta Kelalle.
 • Jos Suomi vastaa myös perheenjäsenen sairaanhoidon kustannuksista, perheenjäsenellä on samanlainen oikeus hoitoon kuin lähetetyllä työntekijällä.

Työntekijänä Kanadan Quebeciin tai Israeliin

Jos muutat tilapäisesti työntekijänä tai lähetettynä työntekijänä Kanadan Quebeciin, saat tarvittaessa lääkäri- ja sairaalahoitoa sekä osin hammashoitoa samalla tavalla kuin Quebecissa sairausvakuutetut. Oikeus koskee myös mukanasi muuttavaa perheenjäsentä. Hoidon saaminen edellyttää, että rekisteröidyt ensin Quebecin sairausvakuutuslaitoksessa. Rekisteröitymistä varten

 • Eläketurvakeskus myöntää lomakkeen SF/Q1 lähetetylle työntekijälle
 • Kela myöntää lomakkeen SF/Q4 muille työntekijälle, opiskelijalle, tutkijalle sekä perheenjäsenille.

Jos muutat työskentelemään Israeliin, olet yhä sairausvakuutettu Suomessa ja voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja ollessasi

 • lähetetty työntekijä
 • virkamies tai vastaavassa julkisen sektorin tehtävässä työskentelevä
 • Israelissa työskentelevä kuljetusajoneuvon kuljettaja, jonka ajoneuvon omistajayrityksen kotipaikka on Suomi
 • Suomen lipun alla, mutta Israelin alueella seilaavalla laivalla työskentelevä merityöntekijä
 • edellä mainitun mukana muuttava perheenjäsen.

Työntekijänä muihin maihin

Oikeutesi saada hoitoa ja käyttää terveydenhuollon palveluja työskentelymaassasi perustuu työskentelymaasi lainsäädäntöön. Selvitä etukäteen, millaiseen hoitoon sinulla on oikeus ja edellyttääkö hoidon saaminen esimerkiksi yksityisvakuutusta.

Kun työskentelet muussa kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, sairausvakuuttamiseesi Suomessa vaikuttaa yleensä ulkomailla oleskelun kesto.

 • Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelaan, jos sinulle maksetaan Kelasta etuuksia. Ilmoita ulkomaille muutostasi aina myös maistraattiin.
 • Jos olet Suomessa sairausvakuutettu ulkomailla työskentelysi aikana, voit käyttää Kela-korttia ja saat sairaanhoitokorvauksia.

Oikeutesi käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja perustuu maistraatin tekemään kirjaukseen kotikunnasta. Kotikuntasi säilyy yleensä Suomessa, jos oleskelet ulkomailla alle vuoden.

 • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, saat julkisessa terveydenhuollossa vain kiireellistä hoitoa. Vastaat itse kiireellisen hoidon kustannuksista.
 • Jos sinulla on Suomessa kotikunta, voit käyttää kaikkia kotikuntasi julkisen terveydenhuollon palveluja.