Potilasvahingot ulkomailla

Potilasvahinkoihin sovelletaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä eli korvausta potilasvahinkoon tulee hakea hoitoa antaneen maan potilasvakuutuksesta. Kaikissa EU-maissa on potilasvakuutusjärjestelmä maassa annettavaa hoitoa varten.


Suomalainen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa. Et voi saada Suomesta korvauksia potilasvahingosta, joka on aiheutunut ulkomailla annetusta hoidosta.

Kun hakeudut ulkomaille hoitoon, selvitä millainen potilasvahinkojärjestelmä maassa on. Varmista myös, että olet saanut riittävästi tietoa sinulle annettavasta hoidosta ja toimenpiteistä sekä niihin liittyvistä riskeistä.

Varmista, että hoidonantajalla on lupa toiminnalleen

Kun hakeudut ulkomaille hoitoon, varmista, että hoidonantajalla on lupa toiminnalleen ja että sillä on asianmukainen potilasvahinkovakuutus annettavaa hoitoa varten. Selvitä mahdollisuuksien mukaan myös hoitavan tai toimenpiteen suorittavan lääkärin taustatietoja, kuten ammatinharjoittamiseen liittyviä oikeuksia ja mahdollisia rajoituksia.

Hoitoa antavan EU-maan yhteyspiste vastaa kysymyksiin maan potilasvakuutusjärjestelmästä ja ohjaa tarvittaessa oikean viranomaisen puoleen. Myös maan muut terveydenhuollosta ja lakisääteisestä sairausvakuutuksesta vastaavat viranomaiset antavat tietoja.

Jos sinulle on sattunut potilasvahinko ulkomailla

Selvitä hoidonantajalta tai hoitoa antaneen maan yhteyspisteeltä, miten voit hakea korvausta potilasvahinkoon.

Saat kotikuntasi julkisessa terveydenhuollossa hoitoa, vaikka hoidontarpeesi johtuisi ulkomailla aiheutuneesta potilasvahingosta. Saat hoitoa lääkärin tekemän hoidontarpeen arvion mukaisesti.