Terveyspalvelujen käyttäminen ulkomailla

Voit vapaasti hakeutua Suomesta ulkomaille käyttämään terveyspalveluja. Sinulla on oikeus päästä hoitoon toisessa EU-maassa samalla tavalla kuin maassa asuvilla.


EU-maissa terveydenhuollon palveluntuottajien on otettava vastaan toisista EU-maista hoitoon hakeutuvat potilaat. Islannilla, Liechtensteinilla ja Sveitsillä ei kuitenkaan ole tähän velvollisuutta, koska ne eivät sovella EU:n potilasdirektiiviä.

EU-maissa terveydenhuollon kaikkien palveluntuottajien on kohdeltava asiakkaita yhdenvertaisesti hoidontarpeen perusteella. Hoitoon pääsyä ei voida nopeuttaa tai rajoittaa sen perusteella, missä maassa asiakas asuu tai on sairausvakuutettu tai mikä on hänen kansalaisuutensa.

EU-maa voi rajoittaa toisista EU-maista hoitoon hakeutuvien asiakkaiden pääsyä hoitoon vain, jos paikallisten asukkaiden hoidon saaminen vaarantuu. Kohdemaa voi käyttää rajoitusta esimerkiksi, jos ulkomailta hoitoon hakeutuu asiakkaita niin paljon, että paikallisten asukkaiden hoitoon pääsy vaarantuu.

Hoidonantajan on ilmoitettava kohdemaan viranomaisille rajoituksen käyttämisestä ennen sen käyttöönottoa. Voit tarkistaa kohdemaan yhteyspisteestä, onko maassa voimassa olevia hoitoon vastaanottamista koskevia rajoituksia.

Hoidonantaja voi edellyttää lähetettä

Hoitoa antavan maan lainsäädännön ja käytännön mukaan määräytyy, millaisia ovat hoitoon hakeutumiseen liittyvät käytännön menettelyt. Sinulla tulee olla hoitoa varten lääkärin lähete, jos kohdemaassa edellytetään sellaista hoidon saamiseksi.

  • Varmista etukäteen hoitopaikasta, tarvitaanko suunniteltua hoitoa varten lähete ja pitääkö se olla yleislääkärin tai erikoislääkärin kirjoittama.
  • Selvitä, hyväksytäänkö Suomessa kirjoitettu lähete.
  • Selvitä myös, millä kielellä lähetteen ja muiden mahdollisten asiakirjojen tulee olla.

Suomessa toimiva lääkäri ei yleensä voi toimittaa lähetettä suoraan hoidonantajalle ulkomailla. Toimita itse Suomessa kirjoitettu lähete ja muut tarpeelliset hoitoasi koskevat tiedot hoidonantajalle. Muista huolehtia tietojen turvallisesta välittämisestä.

Millaista hoitoa ulkomailla voi saada?

Jokainen maa tarjoaa terveyspalveluja oman lainsäädäntönsä ja kansallisen järjestelmänsä mukaisesti. Paikallinen terveydenhuollon ammattihenkilö päättää annettavasta hoidosta.

Kun hakeudut Suomesta ulkomaille hoitoon, hoitosi voi olla erilaista kuin Suomessa. Hoitomuodot ja -toimenpiteet eroavat maittain.

Ulkomailla voi myös saada hoitoa, joka ei kuulu tai joka Suomessa luokitellaan kokeelliseksi tai ei-lääketieteelliseksi hoidoksi. Sellaisista hoidoista aiheutuneita kustannuksia ei korvata.

Voit käyttää sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuollon palveluja

Voit käyttää EU-maissa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palveluja. Palveluntuottajalla ei ole merkitystä hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaamisen näkökulmasta. Voit hakea korvausta hoitokustannuksiin jälkikäteen Kelasta lomakkeella SV 128.

EU-maissa toimivia terveydenhuollon palveluntuottajia ei yleensä ole mahdollista erottaa julkiseen ja yksityiseen terveydenhuoltoon samalla tavalla kuin Suomessa. Muualla Euroopassa terveydenhuollon palveluntuottaja voi toimia samanaikaisesti sekä julkisena että yksityisenä palveluntuottajana. Selvitä ja vahvista hoidonantajan kanssa, saatko hoidon kohdemaan julkisen vai yksityisen järjestelmän potilaana.

Kun olet hakeutumassa hoitoon toiseen EU-maahan, sinun tulee itse selvittää hoitomahdollisuuksia. Tietoa hoitopaikoista saat esimerkiksi kohdemaan yhteyspisteestä.