Hoidon laatu ja potilasturvallisuus

Ulkomailla annettavaan hoitoon sovelletaan aina hoitoa antavan maan potilasvakuutusta, jos maassa on sellainen olemassa. Jokaisessa EU-maassa on lakisääteinen vakuutusjärjestelmä potilasvahinkoja varten.


Voit selvittää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskevia vaatimuksia kohdemaan yhteyspisteeltä

Yhteyspisteet tarjoavat tietoja ainakin seuraavista aiheista

 • maan terveydenhuoltojärjestelmä
 • terveydenhuoltopalvelujen laatu ja turvallisuus:
  • laatua ja potilasturvallisuutta koskevat vaatimukset ja niistä vastaavat tahot
  • valvontaviranomaiset
  • toimenpiteet siinä tapauksessa, että hoitolaitos ei noudata vaatimuksia
 • onko hoitolaitos rekisteröity ja onko sillä lupa tarjota tiettyä hoitoa
 • mihin laadun- ja turvallisuuden varmistusjärjestelmään hoitolaitos kuuluu
 • potilaan oikeuksista kyseisessä maassa.

Saat yhteyspisteestä neuvoja myös silloin, jos hoidossasi tapahtuu virhe tai et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon.

Hoidonantajan tulee antaa tietoa hoitovaihtoehdoista ja omasta toiminnastaan

Hoidonantajan on annettava sinulle riittävästi tietoa suunnitellusta hoidosta ja toimenpiteistä, jotta voit tehdä hoitoasi koskevia tietoisia valintoja. Hoidonantajan tulee kertoa sinulle

 • eri hoitovaihtoehdoista
 • hoidon laadusta ja turvallisuudesta kyseisessä hoitolaitoksessa
 • hoitolaitoksen luvista ja rekisteröinnistä
 • hoitolaitoksen vastuuvakuutuksesta.

Voit itse vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen

Voit myös itse vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laatinut potilaan oppaan, jossa on tietoa siitä, miten voit itse vaikuttaa hoidon turvallisuuteen. Oppaasta on hyötyä myös, jos saat hoitoa ulkomailla.