Kuntoutus ulkomailla

Voit hakeutua ulkomaille käyttämään kuntoutuspalveluja. Kuntoutuspalvelut ulkomailla voivat olla erilaisia kuin Suomessa sinulle annettava kuntoutus olisi. Jos kuntoutus järjestetään toisessa EU-maassa terveydenhuoltopalveluna, on palveluntuottajan otettava sinut vastaan kuntoutukseen.


Jos kuntoutustarpeesi on aiheutunut esimerkiksi liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista, kuntoutuksen järjestäminen ei kuulu Kelalle, vaan siitä vastaa vakuutusyhtiö. Sovi vakuutusyhtiösi kanssa etukäteen menettelyistä, jos tarkoituksesi on hakeutua ulkomaille kuntoutuksen saamista varten.

Kuntoutus ulkomailla sairausvakuutuslain perusteella

Voit hakeutua käyttämään kuntoutuspalveluja ulkomaille samoin edellytyksin kuin Suomessa. Kyse voi tällöin olla esimerkiksi leikkauksen jälkeisestä fysioterapiasta.

  • Kukin maa tarjoaa kuntoutuspalveluja lainsäädäntönsä ja terveydenhuoltojärjestelmänsä mukaisesti.
  • Ulkomailla voidaan tarjota kuntoutuksena palveluja, jotka eivät Suomessa kuulu terveydenhuollon palveluvalikoimaan tai jonka kustannuksia ei korvata Suomen sairausvakuutuslain perusteella. Huomioi, että Kela ei tällöin korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia.

Voit saada Kelasta sairausvakuutuslain perusteella korvausta jälkikäteen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä saadun kuntoutuksen kustannuksiin, jos olet hakeutunut esimerkiksi käyttämään fysioterapiapalveluja.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Voit hakeutua ulkomaille käyttämään vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettävää terapiaa, jos olet saanut Kelasta kuntoutuspäätöksen oikeudesta saada kuntoutusta ulkomailla. Voit hakea päätöstä myös jälkikäteen. Kuntoutus voidaan myöntää, jos Kelan kuntoutuslain mukaiset edellytykset täyttyvät.

  • Et tarvitse ulkomailla annettavaa kuntoutusta varten erillistä ennakkolupaa. Huomioi kuitenkin, että kuntoutuskustannuksien korvaaminen edellyttää, että kuntoutus kuuluu suomalaiseen palveluvalikoimaan ja on Kelan kuntoutuslain mukaista.
  • Halutessasi voit pyytää Kelalta etukäteen tietoja, olisiko suunnittelemasi ulkomailla annettava kuntoutus Kelan kuntoutuslain perusteella korvattavaa. Kela antaa valituskelpoisen päätöksen oikeudesta kuntoutukseen kuitenkin vasta kuntoutushakemuksen perusteella.