Raskaus ja synnytys ulkomailla

Saat raskauteen ja synnytykseen liittyvää lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä. Jos hakeudut ulkomaille synnyttämään, vastaat itse hoidon kustannuksista. Kela korvaa kustannuksia jälkikäteen samoin perustein kuin, jos olisit saanut vastaavaa hoitoa Suomessa yksityisessä terveydenhuollossa.


Saat raskauteen ja synnytykseen liittyvää lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan yleensä alle kuuden kuukauden oleskelua ulkomailla.

Et voi kuitenkaan käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jos olet hakeutunut ulkomaille raskauden hoitoa tai synnytystä varten. Korttia ei käytetä tilanteissa, joissa ulkomaille matkustamisen syy on terveyspalvelujen käyttäminen.

Voit vapaasti hakeutua toiseen EU-maahan synnyttämään tai käyttämään raskauden seurantaan liittyviä terveyspalveluja. Voit hakeutua käyttämään terveyspalveluja myös muihin maihin, mutta ne päättävät hoitoon pääsystäsi kansallisen lainsäädäntönsä perusteella. Maksat tällaisissa tilanteissa kaikki kustannukset itse.

Joissakin tilanteissa EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin terveydenhuollon palveluntuottavat edellyttävät raskauden ja synnytyksen hoitoa varten hoitoon hakeutumisen ennakkolupaa. Jos oleskelet maassa tilapäisesti, hoito tulisi kuitenkin saada eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Voit olla ongelmatilanteissa yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Jos maksat itse raskauteen tai synnytykseen liittyvän hoidon ulkomailla, voit hakea Kelasta korvausta kuuden kuukauden kuluessa lomakkeella SV 128.

Synnytys toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Jos oleskelet tilapäisesti EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja tarvitset synnytyshoitoa, sinun tulee saada hoito eurooppalaisella sairaanhoitokortilla samalla asiakasmaksulla kuin maassa asuva maan julkisessa terveydenhuollossa.

Synnytyshoitoa koskevien asiakasmaksujen määrä vaihtelee maittain. Joissain EU-maissa synnytykseen liittyvä hoito on maksutonta paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa.

Jos maksat itse tilapäisen oleskelun aikana tapahtuneen synnytyshoidon kustannukset, voit saada korvausta joko hoitoa antaneen maan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta. Jos haet korvausta Kelasta, kustannuksia voidaan korvata siihen määrään asti, mikä olisi ollut vastaavan hoidon kustannus kotikuntasi mukaisessa julkisessa terveydenhuollossa.

Jos varta vasten hakeudut toiseen EU-maahan synnyttämään, sinulla on oikeus päästä hoitoon samalla tavalla kuin paikallisilla asukkailla. Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi päättävät itsenäisesti ottavatko ne sinut asiakkaaksi suunnitelmallista synnytyshoitoa varten.

Jos hakeudut synnyttämään toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, maksat itse kaikki hoidosta aiheutuvat kustannukset. Kela korvaa hoitokustannuksia jälkikäteen samalla tavalla kuin jos olisit käyttänyt yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa. Itselle jäävien kustannusten määrää voi arvioida Kelan korvaustaksojen avulla.

Synnytys EU:n ulkopuolella

Jos synnytyksesi tapahtuu muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, Kela korvaa hoitokustannuksia jälkikäteen Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti, jos olet saanut hoitoa tilapäisen oleskelusi aikana. Korvauksia maksetaan samalla tavalla kuin jos olisit käyttänyt yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa. Itselle jäävien kustannusten määrää voi arvioida Kelan korvaustaksojen avulla.

Neuvolakäynnit ulkomailla

Useimmissa maissa ei ole samankaltaista äitiys- tai lastenneuvolajärjestelmää kuin Suomessa. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla sinun tulee saada raskauden seurantaan liittyvää hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä silloin, kun oleskelet maassa tilapäisesti. Raskauden seurantaan liittyvät tutkimukset sekä seuranta- ja lääkärikäyntien määrä ja ajoitus voivat ulkomailla poiketa huomattavastikin suomalaisesta järjestelmästä.

Jos olet raskaana ja lähdössä ulkomaille, sovi neuvolassa etukäteen raskautesi seurantaan liittyvistä asioista. Suositeltavaa on, että selvität etukäteen myös kohdemaan raskauteen, synnytykseen ja äitiyshuoltoon liittyviä terveyspalveluja. Varmista ajoissa erityisesti synnytykseen liittyvät käytännön menettelyt.

Huolehdi siitä, että raskautesi seurantaa koskeva tieto välittyy hoidonantajien välillä Suomessa ja ulkomailla. Maiden välillä ei ole sähköisiä tietojärjestelmiä potilastietoja varten, joten toimita tarvittavat potilasasiakirjat hoidonantajalle ulkomailla. Käännätä tarvittaessa asiakirjat kielelle, jota hoidonantaja ymmärtää.