1. Mikä on eurooppalainen lääkemääräys?

Eurooppalainen lääkemääräys on paperinen lomake, jota käytetään, kun haluat ostaa lääkkeitä toisessa EU-maassa. Voit pyytää eurooppalaisen lääkemääräyksen lääkäriltäsi.

EU-maiden on tunnustettava toisissa EU-maissa annetut lääkemääräykset. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi virolaisella lääkemääräyksellä voi ostaa lääkkeitä Suomessa ja toisinpäin. Edellytyksenä on, että lääkemääräyksessä on vaadittavat tiedot ja että lääkkeellä on myyntilupa siinä maassa, jossa se hankitaan. Kun hankit lääkkeitä toisessa EU-maassa, lääkemääräyksen voimassaolo määräytyy sen mukaan, missä maassa lääke hankitaan. Suomessa lääkemääräys on voimassa yleensä vuoden.

Lääkemääräys on kirjoitettava lääkevalmisteen vaikuttavan aineen nimellä silloin, kun lääke on tarkoitus hankkia toisessa EU-maassa. Näin varmistetaan, että potilas saa oikean lääkkeen, koska lääkevalmisteiden kauppanimet voivat vaihdella eri maissa. Lääkemääräys voidaan kirjoittaa kauppanimellä, kun on kyse biologisesta lääkkeestä tai jos kauppanimen käyttöön on muu perusteltu syy. Lääkärin on perusteltava kauppanimen käyttö lääkemääräyksessä.

Lääkemääräysten tunnustaminen ei koske huumausaineita tai psykotrooppisia aineita, joten tällaisia lääkkeitä et voi ostaa eurooppalaisella lääkemääräyksellä. Kaikkia muita lääkkeitä eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi määrätä.

Eurooppalaisen lääkemääräyksen voi kirjoittaa terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on lupa määrätä lääkkeitä. Suomessa eurooppalaisen lääkemääräyksen voi kirjoittaa lääkäri sekä sairaanhoitaja, jolla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus.

Suomessa kirjoitetulla eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi ostaa lääkkeitä myös Suomessa. Ensisijaisesti tähän tulisi kuitenkin käyttää sähköistä lääkemääräystä.

  1. Voiko potilaalla olla sekä sähköinen lääkemääräys kotimaan asiointia varten että eurooppalainen lääkemääräys muita EU-maita varten?

Kyllä. Suomessa tehtäviä lääkehankintoja varten potilas saa yleensä sähköisen reseptin. Ulkomailla ostettavia lääkkeitä varten potilaan on pyydettävä lääkäriltä eurooppalainen lääkemääräys, joka on paperilomake. Eurooppalainen lääkemääräys ei ole sähköinen, koska maiden välillä ei ole vielä pysyviä järjestelmiä lääkemääräysten sähköiseen käsittelyyn.

Tarvittaessa lääkäri voi kirjoittaa samasta lääkkeestä kaksi lääkemääräystä; sekä sähköisen reseptin että eurooppalaisen lääkemääräyksen.

  1. Käykö suomalainen sähköinen resepti ulkomailla?

Suomessa käytössä oleva sähköinen resepti ei toimi ulkomailla. On mahdollista, että tulevina vuosina sähköisen lääkemääräyksen yhteiskäyttö laajenee Suomen lähialueilla, Ruotsissa ja Virossa.

Marraskuusta 2015 alkaen lääkäri voi antaa potilaalle joko eurooppalainen lääkemääräys -lomakkeen tai tulosteen (potilasohjeen) sähköisestä reseptistä, jos potilas haluaa ostaa lääkkeitä toisessa EU-maassa. Näin ollen sähköisen reseptin tuloste toimii myös eurooppalaisena lääkemääräyksenä. Jos sähköisestä reseptistä annetaan potilaalle paperinen tuloste, estetään samalla lääkkeen hankkiminen Suomessa sähköisellä reseptillä.

Lääkemääräys on yleensä kirjoitettava lääkkeen vaikuttavan aineen nimellä, jos lääke on tarkoitus hankkia toisessa EU-maassa.

  1. Millä kielellä eurooppalainen lääkemääräys kirjoitetaan?

Suomessa eurooppalainen lääkemääräys -lomake on saatavilla kielillä suomi–englanti tai ruotsi–englanti. Lääkemääräys tulee kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi, mutta sen voi kirjoittaa myös muilla EU:n virallisilla kielillä, kuten englanniksi.

  1. Onko ulkomailla kirjoitetut paperiset lääkemääräykset hyväksyttävä Suomessa?

Apteekin on lähtökohtaisesti hyväksyttävä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on antanut apteekeille määräyksen lääkkeiden toimittamisesta eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella.

Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta lääkettä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä laaditulla lääkemääräyksellä, jos on syytä epäillä lääkemääräyksen aitoutta tai asianmukaisuutta, sisältöä tai jos lääkemääräys on epäselvä tai puutteellinen. Toistaiseksi ei ole olemassa reaaliaikaista ratkaisua, jolla toisessa maassa kirjoitetun lääkemääräyksen aitous voitaisiin varmistaa. Apteekki voi tarvittaessa pyytää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspistettä kysymään tietoa lääkemääräyksen laatijasta.

Suomessa siirrytään käyttämään kaikkialla vain sähköistä reseptiä vuodesta 2017 lähtien. Kaikki apteekit voivat jo toimittaa sähköisiä lääkemääräyksiä, ja niitä määrätään käytännössä kaikissa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimipisteissä. Alle 5000 lääkemääräystä vuodessa kirjoittavien terveydenhuollon yksiköiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sekä sosiaalihuollon palveluntuottajien ja Ahvenanmaalla toimivien yksiköiden takaraja on 31.12.2016. Sen jälkeen kaikki lääkemääräykset tulee laatia pääasiassa sähköisesti.