1. Oleskelen pitkiä aikoja vapaa-ajanasunnollani ja maakunnassa. Voinko käyttää paikallisia terveyspalveluja?

Hätätilanteessa sinulla on oikeus saada kiireellistä sairaanhoitoa kaikkialla Suomessa. Jos oleskelet pitempään mökkipaikkakunnallasi, voit saada terveysasemalta myös kiireetöntä hoitoa. Silloin hoitosi on kuitenkin perustuttava hoitosuunnitelmaan, joka on tehty omalla terveysasemallasi.

  1. Kiireettömän hoidon saamiseen edellytetään siis aina hoitosuunnitelmaa, mikä se on?

Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa ja siihen kirjataan esimerkiksi diagnoosi, hoidon tarve ja tavoite sekä lääkitys. Hoitosuunnitelmassa sovitaan myös niistä asioista, joista itse huolehdit. Mökkipaikkakuntasi terveysasemalta saat nimenomaan ne hoidot tai tutkimukset, jotka sisältyvät hoitosuunnitelmaasi.

  1. Miten siis toimin, jotta saan hoitosuunnitelmaan perustuvaa hoitoa mökkipaikkakunnallani?

Tee kirjallinen ilmoitus hoitopaikan muutoksesta omalle terveysasemallesi. Ilmoita kirjallisesti myös mökkipaikkakuntasi terveysasemalle hoidon tarpeestasi. Hoitovastuu siirtyy viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.