1. Voinko valita erikoissairaanhoidon hoitopaikan vaikka opiskelupaikkakunnaltani?

Yleensä erikoissairaanhoidostasi vastaa kotikuntasi mukainen sairaanhoitopiiri, jossa on yliopistosairaala tai keskussairaala ja muita sairaaloita. Halutessasi voit myös valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkasi mistä päin Suomea tahansa. Kela korvaa matkakustannuksia lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan.

  1. Miten usein voin valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkani?

Erikoissairaanhoidossa hoitovastuu siirtyy vain lähetteeseen kirjatun sairauden tai hoidontarpeen osalta. Jos tarvitset saman vuoden aikana useamman kerran erikoissairaanhoidon palveluja, voit tehdä hoitopaikan valinnan joka kerta erikseen ja myös vaihtaa hoitopaikkaa.

  1. Sairaala on kuitenkin aina valittava yhteisymmärryksessä lääkärin kanssa. Mitä tällä tarkoitetaan?

Potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain mukaan potilasta on pyrittävä hoitamaan yhteisymmärryksessä, esimerkiksi erikoissairaanhoidon hoitopaikkaa valittaessa. Hoitava lääkäri tai hammaslääkäri toteaa hoidon tarpeesi ja päättää lähetteen kirjoittamisesta. Sinulla on aina oikeus valita, mihin sairaalaan haluat asiakkaaksi. Lähettävä lääkäri myös arvioi, minkä tasoista hoitoa tarvitset. Et siis voi valita hoitopaikaksesi vaikkapa yliopistollista keskussairaalaa, jos sairautesi ei edellytä sen tasoista hoitoa. Jos kieltäydyt lääkärin määräämästä hoidosta, sinua on hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

  1. Voinko potilaana valita, että saan erikoissairaanhoidon palveluni yliopistosairaalasta? Mikä on silloin lääkärin rooli?

Potilaana sinulla on oikeus valita yliopistosairaala keskussairaalan sijasta. Lääkärin rooli on toimia neuvonantajasi hoitopaikan valintaan liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi informoida, onko valitsemassasi sairaalassa kyseistä hoitoa, ja minkälainen siellä on hoidon saatavuus, siis millainen on hoitopaikan jonotilanne. Potilaan valintaoikeus määrittää kuitenkin ensisijaisesti hoitopaikan valintaa, jos hoito on realistista toteuttaa potilaan toivomassa hoitopaikassa. Valintaoikeutesi piiristä ei siis voi kategorisesti rajata pois yliopistollista keskussairaalaa, jos siellä toteutetaan sairautesi laadun mukaista hoitoa. Yliopistosairaala toimii myös oman sairaanhoitopiirin alueen väestölle keskussairaalatasoisena hoitopaikkana. Toinen asia on, että joidenkin sairauksien erityistason erikoissairaanhoidosta vastaa porrastuksen mukaan yliopistosairaala.

  1. Voinko valita myös yksityissairaalan?

Voit aina hakeutua asiakkaaksi myös yksityiseen sairaalaan. Silloin olet itse vastuussa hoitosi kustannuksista, joista voit saada sairausvakuutusjärjestelmän mukaisesti korvauksia.

  1. Olen tyytymätön saamaani sairaalahoitoon ja haluaisin vaihtaa hoitopaikkaa kesken hoitojaksoa. Saanko tällä perusteella lähetteen toiseen sairaalaan?

Erikoissairaanhoidon hoitovastuu siirtyy vain lähetteeseen kirjatun sairauden tai hoidontarpeen osalta. Kun hoitojakso on kesken, ei lähettämisen aihetta ole eikä myöskään perustetta toiseen sairaalaan lähettämiseen. Suositeltavaa on, että hoitovastuussa oleva erikoissairaanhoidon lääkäri selvittää erityisen huolellisesti potilaan toiveen perusteet ja huolehtii siitä, että mahdollisen tyytymättömyyden aiheuttavat tekijät korjataan. Hoitopaikan vaihtamishaluun voi toki olla myös hoidon lääketieteellisestä laadusta tai kohtelusta riippumattomia käytännöllisiä syitä ja tällöin on suositeltavaa toteuttaa potilaan hoidon kannalta toimivin ratkaisu.