Hoitava terveydenhuollon ammattilainen

Voit valita terveysasemalla tai sairaalassa sinua hoitavan lääkärin tai muun laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön, kuten sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan. Hoitavan ammattihenkilön valintaan vaikuttaa se, miten hoitosi on asianmukaisesti järjestettävissä hoitopaikassasi. Jatkohoidossa voit halutessasi päästä sinua aikaisemmin hoitaneen lääkärin tai hammaslääkärin asiakkaaksi.


Potilaalle on yleensä tärkeää saada valita omalääkärinsä. Työparityöskentely, väestövastuu ja moniammatillinen tiimityö ohjaavat tosiasiassa potilaiden vapautta valita hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö. Kun siis valitset lääkärisi, valitset samalla lääkärin työparin tai koko hoitavan tiimin. Valintasi ei kuitenkaan voi toteutua, jos terveysasemasi lääkäri tai lääkäri–hoitaja-työpari ei voi ottaa vastaan lisää uusia potilaita työaikansa puitteissa.