Hoitava terveydenhuollon ammattilainen

Mahdollisuutesi valita sinua hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö on kunta- ja hoitopaikkakohtaista. Hoitavan ammattihenkilön valintaan vaikuttaa se, miten hoitosi on asianmukaisesti järjestettävissä hoitopaikassasi. Jos toivot pääseväsi tietyn lääkärin, sairaanhoitajan tai muun laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön hoidettavaksi, voit esittää toivomuksen esimerkiksi ajanvarauksen yhteydessä.


Julkisessa terveydenhuollossa työparityöskentely, väestövastuu ja moniammatillinen tiimityö ohjaavat potilaiden vapautta valita hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö. Kun siis valitset lääkärisi, valitset samalla lääkärin työparin tai koko hoitavan tiimin. Valintasi ei kuitenkaan voi toteutua, jos terveysasemasi lääkäri tai lääkäri–hoitaja-työpari ei voi ottaa vastaan lisää uusia potilaita työaikansa puitteissa.