Potilas­turvallisuus

Terveydenhuollon asiakkaana sinulla on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Osallistu hoitoosi, ilmaise aktiivisesti huolesi ja kysy hoitoon liittyvistä asioista.


Terveydenhuollon henkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta, mutta terveydenhuollon asiakkaana sinulla ja läheisilläsi on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi.

Potilasturvallisuus on

  • hoitoa, josta ei koidu sinulle vaaraa vahingon, erehdyksen tai unohduksen vuoksi
  • terveydenhuollon toimintayksikön periaatteita, käytäntöjä ja hyviä prosesseja, joilla ennakoidaan ja estetään riskejä ja vaaratilanteita
  • inhimillisten virheiden ehkäisyä (yli puolet vahingoista on estettävissä)
  • yhdessä oppimista ketään syyllistämättä
  • yhteinen asia, joka kuuluu sinulle potilaana ja jokaiselle hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Jos mielestäsi hoitopaikassa sattui jokin läheltä piti -tilanne tai vaaratapahtuma, ota asia esille hoitajan tai lääkärin kanssa. Nopea asian selvittely poistaa väärinkäsityksiä.

Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus. Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava järjestelmä, jolla se raportoi ja seuraa hoidossa tapahtuvia vaaratapahtumia. Toimintayksiköissä on myös laadittava potilasturvallisuussuunnitelma, jossa sovitaan vastuuhenkilöt sekä se, miten hoitopaikan johto vastaa edellytyksistä ja voimavaroista tarjota laadukkaita ja potilasturvallisia terveyspalveluja.