Sairaala

Kun lääkäri tai hammaslääkäri on todennut, että tarvitset tutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, voitte yhdessä harkita, mihin julkiseen sairaalaan tai poliklinikalle lähetteesi osoitetaan. Voit valita hoitopaikan myös yksityisestä terveydenhuollosta, jolloin Kela korvaa osan hoitokuluistasi.


Yleensä erikoissairaanhoidosta vastaa kotikuntasi mukainen sairaanhoitopiiri, jossa on keskussairaala ja muita sairaaloita. Voit myös valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkasi julkisesta terveydenhuollosta mistä päin Suomea tahansa. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen kirjoittavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinnasta tekee päätöksen aina hoitava lääkäri tai hammaslääkäri, joka kirjoittaa lähetteen. Hän myös arvioi, minkä tasoista hoitoa tarvitset. Et voi hakeutua hoitoon sairaalaan, jos sairautesi on hoidettavissa perusterveydenhuollossa. Et voi itse myöskään valita ilmoittautuvasi asiakkaaksi sairaalaan, jossa tarvittavaa tutkimusta tai hoitoa ei ole tarjolla.

Erikoissairaanhoidossa hoitovastuu siirtyy valitulle hoitopaikalle vain lähetteeseen kirjatun sairauden tai hoidon tarpeen perusteella. Jos siis tarvitset saman vuoden aikana useamman kerran erikoissairaanhoidon palveluja, voit joka kerta tehdä erikseen hoitopaikkasi valinnan.

Kela korvaa sinulle aiheutuneita matkakustannuksia lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan.

Erikoissairaanhoidon hoitopaikkoja koskevaa vertailutietoa, esimerkiksi jonoista ja asiakastyytyväisyydestä, on valtakunnallisesti vielä vähän saatavilla. Useimpien sairaaloiden verkkosivuilta löytyy tilastoja hoitoonpääsystä.