Terveysasema

Jokaisella on oma terveysasema kotikunnassaan. Julkisen terveydenhuollon asiakkaana voit myös valita, minkä terveysaseman palveluja haluat käyttää. Kiireettömän hoidon hoitopaikan voit valita kotikuntasi terveysasemista ja myös koko Suomen alueelta.


Terveysaseman vaihtaminen edellyttää, että teet hoitopaikan vaihdosta kirjallisen ilmoituksen sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemallesi. Uuden valinnan voit tehdä aikaisintaan, kun vuosi on kulunut edellisestä valinnastasi. Vastuu hoidostasi siirtyy uudelle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Voit olla kerrallaan yhden terveysaseman asiakkaana. Saat terveysasemaltasi kaikki perusterveydenhuollon palvelut, kuten lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanoton, neuvolapalvelut, hammashoidon ja kuntoutuspalvelut.

Jos asut tai oleskelet säännöllisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntasi ulkopuolella, esimerkiksi työn, opiskelun, vapaa-ajanvieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen vuoksi, sinua voidaan hoitaa myös asuinkunnallasi. Hoitosi on silloin perustuttava hoitosuunnitelmaan, joka on laadittu kotikuntasi terveysasemalla. Hoidostasi vastaava terveysasema ei kuitenkaan vaihdu, sillä kiireettömän hoidon valintasi koskee nyt vain niitä terveyspalveluja, jotka sisältyvät hoitosuunnitelmaasi. Sinun on tehtävä kirjallinen ilmoitus myös tästä hoitopaikan valinnasta.

Suomen kunnat tarjoavat asukkailleen terveydenhuollon palveluja hyvin eri tavalla. Ota siis selvää kotikuntasi ja terveysasemasi palvelutarjonnasta. Osa kunnista haluaa tarjota perusterveydenhuollon asiakkailleen laajempaa valinnanvapautta kuin mitä terveydenhuoltolaissa on säädetty, esimerkiksi terveysasemaa voi vaihtaa useamminkin kuin kerran vuodessa. On myös mahdollista, että hammashoito ja neuvolapalvelut valitaankin erikseen.

Hoitotarvikkeista ja niiden jakelusta vastaa aina se terveyskeskus, joka vastaa hoidostasi. Jos vaihdat toisen kunnan terveyskeskuksen asiakkaaksi, saat jatkossa tarvitsemasi hoitotarvikkeet sieltä. Hoitotarvikkeilla tarkoitetaan esimerkiksi diabeteksen hoidossa käytettäviä välineitä.

Terveysaseman vaihtaminen

Ennen kuin vaihdat terveysasemaa, ota selvää, miten ja missä terveysaseman palvelut käytännössä järjestetään. Vaihtaessasi terveysasemaa valitset samalla kaikki perusterveydenhuollon palvelut, joihin kuuluvat muun muassa lasten- ja äitiysneuvola, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito.

Se, mistä hoitopaikasta saat kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa tai pitkäaikaista laitoshoitoa, ei ole valittavissasi. Et myöskään voi valita, että kotisairaanhoitosi järjestetään muualla kuin kotikunnassasi.

Voit vaihtaa terveysasemaa enintään kerran vuodessa. Kunta voi kuitenkin halutessaan tarjota terveydenhuollon palvelujensa asiakkaille laissa säädettyä laajemmin vapautta hoitopaikan valintaan. Jos tällainen mahdollisuus on, siitä on tiedotettava.

Vastuu hoidostasi siirtyy uudelle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Lisätietoja paikallisista terveydenhuollon palveluista ja mahdollisesti myös lomakkeen terveysaseman vaihtamiseen löydät kunnan verkkosivuilta tai terveysasemaltasi.