Tällä lomakkeella voit ilmoittaa terveysaseman vaihdosta. Täytä tietosi, tulosta ja allekirjoita lomake. Toimita lomake sekä nykyiselle että tulevalle terveysasemallesi. Tarkemmat ohjeet löydät lomakkeen alapuolelta. Voit tehdä myös muun kirjallisen ilmoituksen, jos siinä on tarvittavat tiedot. Huomaathan, että jokaisesta perheenjäsenestä on täytettävä oma lomake.

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta

Henkilötiedot
  • Täytä tämä kenttä

  • Täytä tämä kenttä

  • Täytä tämä kenttä

  • Täytä tämä kenttä

  • Täytä tämä kenttä

  • Täytä tämä kenttä

  • Täytä tämä kenttä

Hoidosta vastaava kunta tai kuntayhtymä ja terveysasema
Voit halutessasi ilmoittaa syyn terveysaseman vaihtoon
  • Lue ohjeet ja valitse tämä kenttä

Ohjeet terveysaseman vaihtoon

Hyvä asiakas
Voit valita terveyskeskuksen ja terveysaseman, jonka palveluja haluat käyttää. Voit tehdä valinnan koko Suomen alueelta. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan.

Terveysaseman vaihtamisesta pitää ilmoittaa kirjallisesti sekä nykyiselle että uudelle terveyskeskukselle. Toimita tämä lomake sen kunnan kirjaamoon tai siihen terveyskeskukseen, johon haluat vaihtaa. Toimita lisäksi kopio tästä ilmoituksesta nykyiselle terveyskeskuksellesi. Hoitovastuu siirtyy valitsemallesi terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Ilmoitus koskee vain yhtä henkilöä. Tästä syystä kaikista perheenjäsenistä on täytettävä oma lomake.

Vaihto koskee kaikkia terveyskeskuksen kiireettömiä palveluja, kuten lääkäreiden, hoitajien ja hammaslääkäreiden vastaanottoja, fysioterapiaa sekä apuvälinepalveluja ja hoitotarvikejakelua. Vaihto koskee myös lyhytaikaista terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa. Vaihto ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa eikä kotisairaanhoitoa.

Ilmoitus on sitova ja voimassa toistaiseksi. Voit vaihtaa terveysasemaa uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä vaihdosta. Jos muutat toisen kunnan asukkaaksi, vuoden määräaikaa ei sovelleta.

Potilastietojen luovuttamista koskeva suostumus
Voit tehdä omia potilastietojesi luovuttamista koskevan suostumuksen tai kiellon terveydenhuollon toimintayksikössä. Suostumisen tai kiellon voi tehdä myös internetissä Omakanta-palvelussa, jos terveydenhuollon toimintayksikkö on ottanut Potilastiedon arkiston käyttöön. Potilastietojen luovuttamiseen sovelletaan lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), lakia sosiaali- ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja terveydenhuoltolakia (1326/2010).