Hoitopaikanvalinta.fi nyt myös saamen kielellä

7.11.2016


Saamenkielinen Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on avattu osoitteessa saame.hoitopaikanvalinta.fi. Sivustolla on ajankohtaista tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla.

Hoitopaikanvalinta.fi on Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä toteuttama terveydenhuollon verkkopalvelu.

Kaikkia terveyspalvelujen käyttäjiä ja terveydenhuollon ammattilaisia palvelevalla sivustolla on tietoa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla. Sivustolta saa tietoa myös asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja niiden korvauksista.

Lisäksi Hoitopaikanvalinta.fi auttaa kysymyksissä, jotka liittyvät terveyspalvelujen käyttämiseen kansainvälisissä tilanteissa, esimerkiksi jos sairastuu ulkomailla äkillisesti tai matkustaa sairaanhoitoon toiseen maahan.

Hoitopaikanvalinta.fi avattiin lokakuussa 2015. Verkkopalvelun koko sisältö on tähän asti ollut saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Nyt kielivalikoima laajenee pohjoissaameen. Kielen voi valita jokaisella sivulla näkyvästä kielivalikosta. Pohjoissaameksi on käännetty kaikki muu sisältö paitsi maakohtaiset tiedot ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu osio.

– Pyrimme laajentamaan kielivalikoimaa myös muille Suomessa puhutuille kielille. Halusimme tarjota myös saamenkielisille lukijoille tietoa heidän omalla äidinkielellään. Toivomme, että laajenevan kielivalikoiman myötä mahdollisimman moni terveyspalvelujen käyttäjä löytää sivuston ja hyödyntää sen tarjoamia tietoja, sanoo yhteyspisteen päällikkö Marika Lahtivirta.
Lisätietoja medialle:
Annamari Qvist, viestintäsuunnittelija, Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, puh. 050 551 8498, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja asiakkaalle:
www.hoitopaikanvalinta.fi
saame.hoitopaikanvalinta.fi